Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Bij de deelname aan lessen, lesdagen of andere evenementen vermeld op deze website verklaart elke deelnemer onderstaande algemene voorwaarden goedgekeurd te hebben. Deze voorwaarden zullen hier altijd ter beschikking staan.

 

Laattijdig aankomen of vroegtijdig vertrekken wordt niet gecompenseerd.

 

Privé lessen bij Kenneth Vansweevelt:

Annulatie kan kosteloos telefonisch gebeuren 48 uur voor de geboekte les. Indien de les tussen de 24 en 48 uur voor de les geannuleerd wordt, zal 50 procent in kosten gebracht worden. Bij minder dan 24 uur voor de les zal de hele les in kosten gebracht worden. Met uitzondering op extreme omstandigheden.

 

Je kan gebruik maken van een paddock kosteloos een lesuur voor en na je les.

 

Privé lessen op locatie:

Annulatie kan kosteloos gebeuren 10 dagen voor de geboekte les. Indien de les geannuleerd wordt tussen de 10 en 4 dagen zal 50 procent aangerekend worden. Een volledige les zal in aanrekening gebracht worden bij minder dan 4 dagen vooraf de geboektet les.

 

Cursussen:

De boeking is pas bevestigd na het betalen van een voorschot van 50 procent. Indien het voorschot niet volbracht is, kan Kenneth Vansweevelt uw plaats doorgeven. Zonder het vervallen van de betalingsplicht.

 

Minimaal één week voor de cursus dient u het overige te volstorten.

 

Annulatie cursussen

- Annulatie kan kosteloos 60 dagen voor de cursus

- Annulatie zal 50 procent in rekening gebracht worden bij annulatie tussen de 30 en 60 dagen

- Annulatie zal 100 procent inrekening gebracht worden bij annulatie voor 30 dagen

 

Indien u een vervanger kan aanwijzen, zal u geen onkosten hebben.

 

Annulatie kan per event variëren als het vermeld staat.

 

 

Verantwoordelijkheid:

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, dat van zijn paard en materiaal. Kenneth Vansweevelt kan hiervoor niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

 

Het dragen van een veiligheidshelm wordt ten zeerste aangeraden. Letsels opgelopen tijdens ongeval zullen niet verantwoordelijk gesteld worden van Kenneth Vansweevelt. Veiligheidshelm onder de 18 jaar is verplicht.

 

Bij de deelname aan een activiteit op de locatie van Kenneth Vansweevelt dient ten allentijde je paard in gezonde toestand te creëren. Dit omvat ziektes, ontworming en de correcte vacinatie. Alle paarden waarbij Kenneth Vansweevelt in aanraking komt tijdens les op een andere locatie dienen in gezonde toestand te zijn.

 

Regels locatie:

De locatie wordt zo net en ordelijk mogelijk ten dienste gesteld. We verwachten de locatie minimaal even net door de aanwezige achtergelaten te worden. Dit omvat het wegruimen van de mest van je paard of hond. Het hooi en stro dient netjes weg te zijn. De locatie in even goede condities achter te laten. Indien er iets stuk gegaan is, gelieve dit te melden.

 

Indien deze regels niet nageleefd worden kan een som van 20 euro of meer aangerekend worden.

 

Alle paarden zijn toegelaten op de locatie, ook hengsten. Zolang het de omgeving niet in gevaar brengt.

 

Breng je graag je hond mee? Dit kan is mogelijk als hij overeenkomt met de andere aanwezige viervoeters en geen overlast op de locatie bezorgt.

 

Kennismakingsfilmpje locatie: